Čestné předsednictvo

Tisk

Ing. Jan Lustyk
generální ředitel a jednatel Rieter CZ s.r.o.

Petr Hájek
starosta města Ústí nad Orlicí

Ing. Ivo Kaderka, CSc.
prezident Českého tenisového svazu

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje